Μαθηματικό Τυπολόγιο


Visit the official Mathematical Handbook Website.

Τα μαθηματικά αποτελούν βασικό εργαλείο για την επιστημονική ανάλυση όλων των πραγματικών φαινομένων. Ο στόχος αυτού του βιβλίου είναι να παρέχει αξιόπιστες, καλά οργανωμένες, συνοπτικές και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με μαθηματικούς ορισμούς, ιδιότητες, τύπους και μεθόδους σχετικά με ευρύ φάσμα θεμάτων.

Γενικότερα, το συγκεκριμένο Μαθηματικό Τυπολόγιο αποτελεί πύλη αναφοράς για τα μαθηματικά. Οι 340 σελίδες του μέρους Α του βιβλίου, καλύπτουν θέματα άλγεβρας, τριγωνομετρίας, γεωμετρίας, λογισμού, σειρών, σειρών Fourier, διανυσματικής ανάλυσης, ειδικών εξισώσεων, μετασχηματισμών Fourier και Laplace, αριθμητικής ανάλυσης, πιθανοτήτων και στατιστικής, καθώς και άλλα πεδία των μαθηματικών. Στο μέρος Β παρατίθεται μία περίληψη των βασικότερων εννοιών του πρώτου μέρους, σε 80 σελίδες. 500 περίπου εικονίδια συνδέουν το μέρος Α με το μέρος C, η πρόσβαση στο οποίο γίνεται μέσω Internet. Περισσότερες από 1000 σελίδες μαθηματικής γνώσης, συνολικά, είναι διαθέσιμες στο χρήστη. Περισσότερες προεκτάσεις βρίσκονται στο μέρος D. Το όλο βιβλίο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτελεί έναν πολύτιμο, δια-βίου σύντροφο για οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τα μαθηματικά, είτε πρόκειται για μαθητή, επαγγελματία, είτε για περιστασιακό χρήστη. Το Μαθηματικό Τυπολόγιο είναι ένα “Alive Book”, το οποίο έχει εκτεταμένο αντίκρισμα σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων.

Για περισσότερες πληροφορίες και δείγμα του βιβλίου επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το Μαθηματικό Τυπολόγιο επικοινωνήστε μαζί μας στο mathbook@alivebooks.net