Ανακοίνωση Ανακοίνωση
Το "Μαθηματικό Τυπολόγιο" έχει κυκλοφορήσει μόνο στην αγγλική γλώσσα. Τα ελληνικά αρχεία που είχαν δημοσιευτεί σε αυτή την ιστοσελίδα παλαιότερα αποσύρθηκαν καθώς δεν αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα του τελικού προϊόντος που βρίσκεται σε εξέλιξη.


Οι Βασικές Αρχές του IFOESIFOES (International, Free, and Open Educational System) είναι βασικά ένα εκπαιδευτικό σύστημα, αφού ο κεντρικός του σκοπός είναι να μορφώσει και να εκπαιδεύσει ανθρώπους. Είναι διεθνές (International), με την έννοια ότι προσφέρει μόρφωση και εκπαίδευση σε οποιονδήποτε με το Internet και άλλα μέσα διαθέσιμα οπουδήποτε στη Γη. Το IFOES δε συνδέεται ούτε υποστηρίζεται από ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα και δεν υπόκειται σε τοπικούς ή εθνικούς κανονισμούς, συνεπώς είναι ελεύθερο (Free) να αναπτύξει τη δική του δομή και να διαμορφώσει τους δικούς του κανόνες. Επιπλέον, είναι ανοικτό (Open) σε φοιτητές που θέλουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματά του και σε δασκάλους, ομάδες διδασκόντων ή εκπαιδευτικά ιδρύματα που θέλουν να μετάσχουν στη διδασκαλία μαθημάτων σε οποιοδήποτε θέμα.

Η ανάπτυξη του IFOES βασίζεται και θα βασίζεται στην αρχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών "υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους". Στις κοινωνίες του 20ου και του 21ου αιώνα γίνεται όλο και περισσότερο ευρύτερα αποδεκτό ότι η μόρφωση, η εκπαίδευση και η μεταφορά γνώσης είναι από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Επομένως, πρέπει να διαμορφώσουμε εκπαιδευτικά συστήματα που προσφέρουν εκπαίδευση σε όλους τους ανθρώπους που έχουν την επιθυμία και/ή την ανάγκη να μάθουν. Για αυτό το λόγο πρέπει να επανεξετάσουμε τα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά συστήματα που υιοθετήθηκαν σε προηγούμενους αιώνες και να χρησιμοποιήσουμε τη σύγχρονη τεχνολογία για να προσφέρουμε στον καθένα την εκπαίδευση που θέλει, δηλαδή εκπαίδευση στο θέμα που επιθυμεί, όταν την θέλει και στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Στις επόμενες σελίδες αρχίζουμε με τη συγγραφή (και γενικότερη κατασκευή) βιβλίων κατάλληλων για διεθνή και σύγχρονη εκπαίδευση. Πάλι, η υψηλή ποιότητα και το χαμηλό κόστος καθορίζουν τον αντικειμενικό σκοπό, αλλά η μέθοδος προσέγγισής του είναι κάτω από συνεχή επανεξέταση και αναθεώρηση. Το πρώτο βιβλίο, το Μαθηματικό Τυπολόγιο, είναι έτοιμο σε έντυπη μορφή. Το δεύτερο βιβλίο, η Κλασική Μηχανική, βρίσκεται στα πρώτα στάδια της συγγραφής και θα προσφέρεται από αυτές τις σελίδες κεφάλαιο με κεφάλαιο καθώς προχωρεί.

Όλα τα προηγούμενα υπόκεινται στις επιθυμίες, τις ανάγκες και τους κανόνες της διεθνούς κοινωνίας μας, όπως αυτή διαμορφώνεται από την ανθρώπινη φύση και την εξελισσόμενη σύγχρονη τεχνολογία.